Účetní agendu zpracovávám od prvotních dokladů

v ekonomickém systému  "POHODA"

a  jeho přídavné verzi "TAX"

na základě živnostenského listu od roku 2004 :

Oprávnění vedení účetnictví a daňové poradenství


Zdenka Procházková

Tel.: 603 585 498

zd.proch@email.cz


9. května 76, Kralupy nad Vltavou - Zeměchy

kancelář v AK Praha: Hybernská 40, Praha 1


  • Pokladna

  •  faktury, fakturace v cizích měnách, (přepočet na CZK),

  •  pohledávky, závazky, upomínky,

  • banka, depozitní účty, internetové bankovnictví

  • mzdy, personalistika, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce

  • výkazy a odvody za zaměstnance (ZP, SP, daně)

  • firemní i soukromý automobil, kniha jízd, cestovní tuzemské i zahraniční příkazy vč. vyúčtování

  • majetek (zařazení, odpisy ..)

  • DPH + kontrolní hlášení


Roční přehledy:

 silniční daň

daň z příjmu fyzických osob 

přehledy pro sociální a zdravotní pojištění

vyúčtování daní za zaměstnance pro FÚ:  závislá činnost, daň vybíraná srážkou

 komunikace se zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení, finančními úřady, (elektronicky, osobně)